HBF logo HOTEL PANDA logoVictum logo

"Progress esélyegyenlőségi projektek megvalósítása 2011-2012" projekt keretén belül "Nők és férfiak társadalmi egyenlősége a gyakorlatban" című képzés megvalósítása

A projekt
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából a HBF Hungaricum Kft., a Panda Hotel és a Victum Bt. által alkotott konzorcium valósítja meg a "Nők és férfiak társadalmi egyenlősége a gyakorlatban" című képzési projektet.
A 20 alkalomból álló országos képzés-sorozat a nők és férfiak társadalmi egyenlőségének (gender) szempontját és annak érvényesítését kívánja megjeleníteni a különböző szakmapolitikai és egyéb stratégiai tervezési folyamatokban. A résztvevő szakemberek számára átfogó ismereteket, a saját működési területüket érintő, speciális, praktikus tudáskészletet nyújt, továbbá célja, hogy a gyakorlatban már jól működő példákat is terjessze. A projekt keretében egy kiadvány is készül, míg a képzés-sorozat lezárását egy szakmai összegző rendezvény adja.

Célok
A projekt általános célkitűzése a nők és férfiak társadalmi egyenlőségének elősegítése Magyarországon. Közelebbi célkitűzés a jó példák és gyakorlatok elterjesztése és a nők és férfiak társadalmi egyenlősége szempont érvényesítése a hazai fejlesztéspolitikában. Operatív célkitűzés, hogy a képzettek a nemek közötti társadalmi egyenlőség témakörét minél szélesebb körben megismerjék és alkalmazni tudják, valamint hogy átfogó, a gyakorlati munka során könnyen alkalmazható ismeretanyag készüljön el.

Háttér
A projekt folytatása a 2009 első felében a PROGRESS program keretében "PROGRESS - Kormányzati szintű gender mainstreaming képzés" címmel lefolytatott képzés-sorozatnak, melynek résztvevői a Miniszterelnöki Hivatal, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium, a Pénzügyminisztérium, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, valamint az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal és a Magyar Államkincstár munkatársai voltak. A tréning-sorozathoz egy általános ismereteket tartalmazó Partvonalról a fősodorba c. kézikönyv és az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjaihoz kapcsolódó munkafüzetek is készültek. A fenti feladatokat részletesen az alábbi ütemezésben fogja a konzorcium elvégezni:

A fenti feladatokat részletesen az alábbi ütemezésben fogja a konzorcium elvégezni:

Feladatok Ütemezés
A) Kiadvány: 2011. április – augusztus
a) "Partszélről a fősodorba" c. kézikönyv, mint képzési alapanyag átdolgozása: 2011. április – július
b) A kiadvány nyomtatása: 2011. augusztus
B) Képzés (20 db egész napos képzés lebonyolítása): 2011. szeptember – 2010. március
C) Záró rendezvény: 2012. április

 

EU logo NEM logo DISC logo

"Ezt a projektet az Európai Unió PROGRESS (2007-2013) Foglalkoztatási és Társadalmi Szolidaritás Programja támogatja.

A programot az Európai Bizottság irányítja azzal a céllal, hogy pénzügyileg támogassa az Európai Unió szociális, munkaügyi és esélyegyenlőségi téren kitűzött céljainak megvalósítását, hozzájárulva ezáltal az Európa 2020 Stratégia e területekhez kapcsolódó törekvéseinek teljesüléséhez.

A hétéves program megcélozza az összes olyan érintettet, aki segíthet alakítani a megfelelő és hatákony munkaügyi és szociális törvényhozás és irányvonalak fejlesztését, az EU27 és az EFTA-EEA országokban, a csatlakozás előtt álló és csatlakozásra váró országokban.

További információ a http://ec.europa.eu/progress internetes oldalon."

„A kiadványban  és a honlapon szereplő információ nem tükrözi szükségszerűen az Európai Közösség álláspontját vagy véleményét.”