Referenciák PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Szerkesztő   
2007. március 26.

Referenciáink

 

Tanulmányok készítése, Kutatások

 

Év

Ügyfél

A feladat leírása

2015.

Bácsalmási Önkormányzat Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft.

Szociális szövetkezeti mintamodell kidolgozása

2015.

Soltvadkert Város Önkormányzata

A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására”  HUNG-2014 C pályázat keretében részfeladatok ellátása:

Települési Értéktárba javaslattevő dokumentumok kidolgozása

 A településen még fellelhető, alvó értékek felkutatása céljából kérdőív elkészítése, összegyűjtése és feldolgozása.

2015.

Trenecon Kft. (Belügyminisztérium megbízásából)

„Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban (fővárosi kerületekben) – Integrált Településfejlesztési Stratégiák elkészítése a Dél Alföldi régióban

2015.

Ballószög Község Önkormányzata

Madaras Község Önkormányzata

Gazdasági program, fejlesztési terv kidolgozása

2015.

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

 

Szolgáltatási szerződés a TÁMOP-6.1.5-14 komplex emberi erőforrás fejlesztési program keretében beadandó pályázathoz megvalósíthatósági tanulmány és projekt irányítási kézikönyv készítése

2014.

Kistelek Városi Önkormányzat

Települési Környezetvédelmi Program felülvizsgálata

 

2013 – 2014.

 

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

 

Vállalkozási szerződés az ÁROP-1.2.11/-A-2013-A  kódszámú pályázati felhívásra benyújtott  „Bács-Kiskun 2020 területfejlesztési koncepció és program kidolgozása, koordinációs feladatok ellátása” című pályázat keretében tanulmányok és fejlesztési programok készítésére

2012 – 2013.

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága

„Halmok az évszázadok sodrásában – Halmok, földvárak természetközeli állapotba való visszaállítása a Duna-Tisza közén” KEOP-7.3.1.2/09-11-2011-0038

Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció, örökségvédelmi hatástanulmány elkészítése

 

2013.

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága

„Élőhelyvédelem, és –helyreállítás, élettelen természeti értékek védelme, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése” című konstrukció keretében „Halmok az évszázadok sodrásában – Halmok, földvárak természetközeli állapotba való visszaállítása a Duna-Tisza közén” című, KEOP-7.3.1.2/09-11-2011-0038 azonosító számú projekt részletes megvalósíthatósági tanulmányának (RMT) és költség-haszon elemzésének (CBA) elkészítése.

2012 – 2013.

Banat-Triplex Confinium Korlátolt Felelősségű

Európai Területi Együttműködési Csoportosulás

Stratégiai terv készítésére vonatkozó szolgáltatás

Coop Banat HURO/1001/083/2.1.2

2012-2013.

BDO Magyarország Kft.

EU Regionális Operatív Programok pályázataink értékelése, szakmai tanácsadás az alábbi szakterületeken: üzleti szálláshelyek pályázatai, turisztikai attrakciók és szolgáltatásfejlesztési pályázatok, egészségügyi turisztikai pályázatok, turisztikai desztináció management szervezetek pályázatai

2012.

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

 

Bács-Kiskun Megye Területfejlesztési Koncepciója helyzetelemző munkarészének elkészítéséhez Bács-Kiskun megye társadalmi, gazdasági, környezeti helyzetének elemzése;

A teljes helyzetelemzés belső minőségbiztosításának elvégzése, a fejezetek közti összhang megteremtésével;

A helyzetelemzéshez beérkező vélemények beépítése a dokumentumba.

2012.

Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás

 

„Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok támogatása” című, TÁMOP-1.4.3-12/1.  – pályázatírás megvalósíthatósági tanulmány készítéssel.

2012.

Balatonfüred Város Önkormányzata

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése”

KDOP-2.1.1/D—12. – pályázatírás megvalósíthatósági tanulmánnyal.

2012.

Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

TÁMOP-6.1.2-11/3.,

„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségben” – Egészségfejlesztési Programterv valamint EFI működési leírás elkészítése.

2012.

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése”

DAOP-2.1.1/J-12 – pályázatírás megvalósíthatósági tanulmánnyal.

2011.

Lajosmizse Város Önkormányzata

„Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” című DAOP-5.2.1/A-11 kódszámú pályázati kiírás keretében megvalósíthatósági tanulmány készítése.

2011.

Kiskunmajsa Város Önkormányzata

„III. Környezetbarát, helyi élelmiszerek piacának fejlesztése” című, KEOP-6.2.0/B/09-11. kódszámú projekt megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése

2011.

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat

„III. Környezetbarát, helyi élelmiszerek piacának fejlesztése” című, KEOP-6.2.0/B/09-11. kódszámú projekt megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése

2011.

Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

„A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés)” című, KEOP-6.1.0/B kódszámú pályázat előkészítéseként primer kutatás elvégzése

 

 

Projekt előkészítés, és –kidolgozás

 

Év

Ügyfél

A feladat leírása

2015.

Őstermelők, magánszemélyek

a Földművelésügyi Minisztérium által kiírt pályázati felhívás, a tanyák és az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztésének mezőgazdasági csekély összegű támogatás – TP-2-2015 – keretében megjelent Támogatási kérelmek elkészítése.

2015.

Őstermelők, magánszemélyek

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló kiírásra támogatási kérelem benyújtása

2015.

Grandbau-Ker Kft.

GINOP 1.2.2-2015 „Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása” – pályázati dokumentáció összeállítása

2015.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat

„Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére”

2015.

Lajosmizse Város Önkormányzata

Kunszentmiklós Város Önkormányzata

Kelebia Város Önkormányzata

Szabadszállás Város Önkormányzata

„Európa a Polgárokért” Program (2014-2020)

2014.

Parafa Kft.

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek  ellátásáról szóló MÜM rendelet alapján Munkahelymegőrzés támogatása – támogatási kérelem összeállítása

2014.

Szolnoki Főiskola

Fotovoltaikus fejlesztés a Szolnoki Főiskolán KEOP-4.10.0/K/14-2014-0057

2014.

Profipiro Kft.

Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprész 2014. évi központi keretéből, a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására irányuló vissza nem térítendő támogatás

2013.

Parafa Kft.

Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész 2013. évi decentralizált beruházási keretéből finanszírozandó, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésre irányuló beruházások támogatására vissza nem térítendő támogatás

2013 – 2014.

Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata

Költség-haszon elemzés módosításának előkészítése, és a projekttel megvalósuló, valamint a meglévő/üzemelő szennyvízközmű vagyonértékelése, továbbá a vagyonértékelésre épülő Pótlási Terv készítése.

KEOP.1.2.0/2F/09-2010-0069

„Tiszaalpár nagyközség szennyvízelvezetése és tisztítása a település vonzó természeti környezetének, felszíni és felszín alatti vizeinek megóvásáért”

2013.

Pétervására Város Önkormányzata

 

ÉMOP-3.1.1-12-2013-0013 jelű „Első lépés” – Szociális Célú Városrehabilitáció Pétervásárán c. pályázat elkészítése (ATT, IVS)

2013.

Myget Bt.

GOP-2011-2.1.1/M „Mikrovállalkozások fejlesztése

2013.

Parafa Kft.

„Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára” című, GOP-2012-2.1.1/B

2013.

Balatonfüred Város Önkormányzata

Európa a Polgárokért Program 2007-2013

2013.

Törtel Község Önkormányzata

„Ivóvízminőség-javítás Törtelen” című, KEOP-1.3.0/09-11-2012-0026. kódszámú projekt megvalósításához önerő támogatás igénylése a BM EU Önerő Alap támogatásból a 19/2013. (V. 22.) BM rendelet alapján.

2013.

Elektrón Naperőmű Kft.

„Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés” KEOP-2012-4.10.0/C

2013.

Foton Naperőmű Kft.

„Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés” KEOP-2012-4.10.0/C

2013.

Enertec Naperőmű Kft.

„Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés” KEOP-2012-4.10.0/C

2013.

Helios Naperőmű Kft.

„Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés” KEOP-2012-4.10.0/C

2013.

Egészségre Törekvők Alapítványa

 

Nemzeti Együttműködési Alap Új Nemzedékek Jövőjéért Kollégium

NEA-UN-13-SZ-0961

„Civil szervezetek szakmai programjának támogatása”

2013.

Egészségre Törekvők Alapítványa

 

Norvég Civil Támogatási Alap Kisprojektek 2013 című kiírásra benyújtott

NCTA-2013-3945-F azonosító számú,

„Az állami egészségügyi szolgáltatásokat kiegészítő alternatív jóléti szolgáltatások nyújtása az egészségre törekvés jegyében” c. projekt

 

2012.

Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás

 

„Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok támogatása” című, TÁMOP-1.4.3-12/1.  – pályázatírás megvalósíthatósági tanulmány készítéssel.

2012.

Gammafaktor Kft.

„Mikrovállalkozások fejlesztés”

GOP-2011-2.1.1/M

2012.

Dr. Diósszilágyi Sámuel Területi Kórház –Rendelőintézet

(Innov Hungaricum Kft. alvállalkozójaként)

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program (HURO CBC)

„Telediagnosztikai hálózat fejlesztése Csongrád és Arad megyében” – eljárásrend kidolgozása

HURO/0802/013

2012.

Balatonfüred Város Önkormányzata

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése”

KDOP-2.1.1/D—12. – pályázatírás megvalósíthatósági tanulmánnyal.

2012.

Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

TÁMOP-6.1.2-11/3.,

„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségben” – Egészségfejlesztési Programterv valamint EFI működési leírás elkészítése.

2012.

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése”

DAOP-2.1.1/J-12 – pályázatírás megvalósíthatósági tanulmánnyal.

2012.

Szabadszállás Város Önkormányzata

„Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése – „Tudásdepó Expressz”  TIOP – 1.2.3/11/1. – pályázatírás.

2012.

Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház

 

„Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatás-fejlesztése érdekében” 

TÁMOP-6.2.2/A-11/1. – pályázatírás.

2012.

Tárkány Flotta Szerviz Bt.

„Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése” DAOP-2.1.2-12

pályázatírás, üzleti terv elkészítése

2012.

Szőke-Tisza Wellnes Kft.

I. osztályú panzió és kapcsolódó modern egészségturisztikai szolgáltatások kialakítása Szegeden” DAOP-2.1.1/I-12-2012-0008. kódszámú pályázat

2012.

Kunsági Major Kft.

„Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése” DAOP-2.1.2-12

pályázatírás, üzleti terv elkészítése

2012.

Hazai Termék Rendezvény- és Kiállítás-szervező Kft.

„Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése” DAOP-2.1.2-12

pályázatírás, üzleti terv elkészítése

2012.

Multiplatform Média Kft.

„Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése” – GOP-2011-2.1.1/M – pályázatírás, üzleti terv elkészítése.

2012.

Flóravit Kft.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez a 2012. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 49/2012. (V.22.) VM rendelet alapján támogatási kérelem összeállítása

2012.

Kelebia Község Önkormányzata

„Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése”

TIOP-3.4.2-11/1. – szakmai terv elkészítése

2012.

Szabadszállás Város Önkormányzata

„Nevelési intézmények fejlesztése” című, DAOP-4.2.1-11 kódszámú pályázati kiírás keretében pályázati dokumentáció, megvalósíthatósági tanulmány elkészítése.

2012.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

„Nevelési intézmények fejlesztése” című, DAOP-4.2.1-11 kódszámú pályázati kiírás keretében pályázati dokumentáció, megvalósíthatósági tanulmány elkészítése.

2012.

Újszász Városi Önkormányzat

 

ÉAOP-3.1.2/A-11 kódszámú „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése” konstrukcióhoz,

„Az újszászi Erkel Ferenc út fejlesztése” c. projekt pályázati

dokumentáció elkészítése.

2012.

Szabadszállás Város Önkormányzata

„Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése”,  DAOP-3.1.1/B-11

2012.

Kisteleki Kistérség- és Gazdaságfejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft.

Fenntarthatósági terv elkészítése

2011.

Apraja Falva Közhasznú Egyesület

Pályázatírás és megvalósíthatósági tanulmány elkészítése a „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztés” című, DAOP-4.1.3/B-11 kódszámú pályázati kiírás keretében.

2011.

Pille Ostyasütő Kft.

„Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése” – GOP-2011-2.1.1/A – pályázatírás.

2011.

 

Torus Acéltermékgyártó Kft.

Telephelyfejlesztés” – DAOP-1.1.1/E-11-2012-0022.

Pályázati dokumentáció összeállítása

2011.           

Mio Conto Kft.

Pályázatírás a „Megváltozott munkaképességű emberek munkahelyeinek adaptációja a Konvergencia régiókban” című, TÁMOP-1.1.1-11/1. kódszámú pályázati kiírás keretében.

2011.

Törtel Község Önkormányzata

„Derogációs víziközmű projektek előkészítése” című KEOP-7.1.0/11 kódszámú pályázati kiírás keretében pályázatírás megvalósíthatósági tanulmánnyal.

2011.

Lajosmizse Város Önkormányzata

„Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” című DAOP-5.2.1/A-11 kódszámú pályázati kiírás keretében pályázatírás

2011.

Kistelek Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal,

Ópusztaszer Község Önkormányzata,

Pusztaszer Község Önkormányzata

Baks Község Önkormányzata

Balástya Község Önkormányzata

Local Agenda 21 terv elkészítése

2011.

dr. Török Tamás

Pályázatírás „Mikro-vállalkozások fejlesztése” című, GOP-2011-2.1.1/M kódszámú pályázati kiírás keretében.

2011.

Medózi Mg. Kft.

EMVA támogatási kérelem készítése

 

2011.

Szolnoki Főiskola

(Tender-Network Zrt. alvállalkozójaként)

Megvalósíthatósági tanulmányok készítése a KEOP-2011-4.4.0 „Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő- és villamos energia, valamint biometán termelés” és a KEOP-2011-4.2.0/B „Helyi hő- és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című pályázatokhoz

2011.

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat

„III. Környezetbarát, helyi élelmiszerek piacának fejlesztése” című, KEOP-6.2.0/B/09-11. kódszámú projekt pályázati dokumentációjának összeállítása

2011.

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

 DAOP-3.1.2/A-11. kódszámú „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Kiskunfélegyházán, a Bercsényi utca – Mikszáth Kálmán utca – Mezőgazdasági Áruház közötti nyomvonalon” című pályázat elkészítése

2011.

ÉKISZ Kft.

GOP-2011-2.1.0/A. „Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése” c. pályázati dokumentáció összeállítása

2011.

Veratrum Bt.

„Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása” MPA-2011-KKV (Nyertes pályázat)

 

 

Bonyolítás és projektmenedzsment

 

Év

Ügyfél

A feladat leírása

2014 – 2015.

Parafa Kft.

Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész 2013. évi decentralizált beruházási keretéből finanszírozandó, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésre irányuló beruházások

2014 – 2015.

Szolnoki Főiskola

Fotovoltaikus fejlesztés a Szolnoki Főiskolán KEOP-4.10.0/K/14-2014-0057

2013.

Balatonfüred Város Önkormányzata

„Lakótelepi Óvoda és Bölcsőde energetikai korszerűsítése”

KEOP-4.9.0/11-2011-0063

2013 – 2015.

Pétervására Város Önkormányzata

Első lépés” - Szociális célú városrehabilitáció Pétervásárán”

Kódszám: ÉMOP-3.1.1-12-2013-0013

2013.

Szabadszállás Város Önkormányzata

„Infrastruktúra-fejlesztés a szabadszállási Petőfi Sándor Városi Könyvtárban” című, TIOP-1.2.3-11/1-2012-0381

2013-2014.

Myget Bt.

„Irodavásárlás a Myget Bt. részére Kecskeméten”

GOP-2.1.1-11/M-2013-1356

2013-2014.

Gammafaktor Kft.

GOP-2.1.1-11/M-2013-1294

„Irodavásárlás és informatikai beszerzés a Gammafaktor Kft. részére”

2013-2014.

Pannon Egyetem

 

„A Pannon Egyetem infrastrukturális és informatikai fejlesztése”

TIOP-1-3-1./07/2-2F-2009-0002 – monitoring tanácsadás

2013 – 2014.

Parafa Kft.

 

„A Parafa Bútoripari és Kereskedelmi Kft. komplex technológia-fejlesztése”

GOP-2.1.1-12/B-2013-0666

2013 – 2014.

Hazai Termék Rendezvény- és Kiállítás-szervező Kft.

„Aranyplatán Üdülőház építése és turisztikai szolgáltatásainak kialakítása Soltvadkerten” DAOP-2.1.2-12-2012-0030.

2013 – 2014.

Szabadszállás Város Önkormányzata

„Tóth Erzsébet Óvoda átalakítása és bővítése” DAOP-4.2.1-11-2012-0015

2013 – 2014.

Lajosmizse Város Önkormányzata

”Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése” című, DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015

2013 – 2015.

Törtel Község Önkormányzata

KEOP -1.3.0/09-11-2012-0026 kódszámú „Ivóvízminőség-javítás Törtelen” című projektmenedzsment feladatainak elvégzése

2013.

 

„Hírös” Vendéglátó Kft.

„Napkollektor elhelyezése meleg konyhás étkeztetés részére”

KEOP-4.2.0/A/11-2011-0637

2013.

Szolnoki Főiskola

 

KEOP-4.4.0/11-2011-0048

„Napelemes energiatermelés a Szolnoki Főiskolán”

2012 – 2013.

Szolnoki Főiskola

(Tender-Network Zrt. alvállalkozójaként)

KEOP-2009-4.2.0/B/11-2011-0029. „Hőszivattyús megújuló energetikai projekt a Szolnoki Főiskolán” c

2013 -

Lajosmizse Város Önkormányzata

„Lajosmizse Város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése”

Azonosító szám: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077

2012-2013.

Pille Ostyasütő Kft.

 

A PILLE Ostyasütő Kft. technológiai fejlesztése

GOP-2.1.1-11/A-2012-0488

2012 – 2013.

Balatonfüred Város Önkormányzata

 

A Balaton élővilága ma és anno”: interaktív Ökoturisztikai Látogatóközpont kialakítása és parti sétány felújítása Balatonfüreden”

KDOP-2.1.1/D-12-2012-0016.

2012 -

Kelebia Község Önkormányzata

„Kelebia Község szennyvízcsatornázás és –tisztítás fejlesztésének megvalósítása (II.forduló) – projektmenedzsment.

KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0068.

2012 -

Kunszentmárton Város Önkormányzata

KEOP-1.2.0/2F/09-2011-0003

„Csatornahálózat bővítése Kunszentmártonon”

2012 – 2015.

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata (Cashfund Zrt.-vel konzorciumban)

KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0063

„Kiskunfélegyháza város szennyvízcsatornázása befejező ütemeinek megvalósítása a NTSZMP-ról szóló hatályos 25/2002 (II. 27). Korm. rendeletben foglaltak szerint” – projektmenedzsment.

2012 -

Szabadszállás Város Önkormányzata

Szabadszállás Város Önkormányzata csatornázásának és szennyvíztisztításának megvalósítása KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0081

2012.

Dr. Bugyi István Kórház, Szentes

(Innov Hungaricum Kft. alvállalkozójaként)

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program (HURO CBC)

„Határokon átívelő együttműködés a betegek akut ellátása és rehabilitációja érdekében” – projektmenedzsment

HURO/0802/034

2012.

Dr. Diósszilágyi Sámuel Területi Kórház –Rendelőintézet

(Innov Hungaricum Kft. alvállalkozójaként)

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program (HURO CBC)

„Telediagnosztikai hálózat fejlesztése Csongrád és Arad megyében” - projektmenedzsment

HURO/0802/013

2012.

Dr. Török Tamás

GOP-2.1.1-11/M-2011-1281

„Könyvelő iroda létesítése új telephelyen Lajosmizsén”

2012 -

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat

KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 azonosító számú, „Tiszaalpár nagyközség szennyvízelvezetése és tisztítása a település vonzó természeti környezetének, felszíni és felszín alatti vizeinek megóvásáért” című projektjéhez tartozó projektmenedzsment biztosítása

2012 – 2014.

Tiszakécske Város Önkormányzata

Cím: „Tiszakécske szennyvízcsatornázás II. ütem kivitelezése”

KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0065. projekt projektmenedzsment feladatainak ellátása

2012.

Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara

TP-1-2011, „Homokháti tanyai termékek piacra jutásának elősegítése Kamra-túra II. ütem” c. pályázat megvalósítása

2012.

ÉKISZ Kft.

„Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése”

GOP-2011-2.1.1-11/A-2011-0627 – projektmenedzsment tevékenység.

2012.

Mio Conto Kft.

„Megváltozott munkaképességű emberek munkahelyeinek adaptációja a Konvergencia régiókban” - TÁMOP-1.1.1-11/1-2011-0010.

2011 – 2013.

Törtel Község Önkormányzata

KEOP-7.1.0/11-2011-0030 azonosító számú, „Ivóvízminőség-javítás Törtelen”- projektmenedzsment tevékenység ellátása

2011 -

Ex-Ante 2002 Kft.

”Technikai segítségnyújtás biztosítása a Projekt Menedzsment Szervezet számára Makó város és térsége szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása projekt megvalósítása céljából”

2011-2012.

Lajosmizse Város Önkormányzata

DAOP-2009-5.2.1/E. „Lajosmizse település folyékony/szilárd hulladéklerakó rekultivációja” – projektmenedzsment tevékenység ellátása

2011-2012.

Jánoshalma Város Önkormányzata

DAOP-2009-1.1.1/G. „Komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségek üzleti infrastruktúra fejlesztése” – projektmenedzsment tevékenység ellátása

2011-2012.

Jánoshalma Város Önkormányzata

DAOP-2009-4.2.1/B. „Oktatásfejlesztés a komplex programmal kezelendő LHH kistérségekben” – projektmenedzsment tevékenység ellátása

2011-2012.

 

Balatonfüred Város Önkormányzata

KDOP-3.1.1/B. „Füredet a Fürediekért – a füredi városközpont rehabilitációja” c. projekthez kapcsolódóan projektmenedzsment feladatok ellátása

2011.

Balatonfüred Város Önkormányzata

KDOP-2.1.1/D. „Kiserdő kulturális- és ökoturisztikai fejlesztése Balatonfüreden” c. projekthez kapcsolódóan projektmenedzsment feladatok ellátása

2011.

Balatonfüred Város Önkormányzata

KDOP-5.2.2/C. „Szociális komplexum létrehozása Balatonfüreden a minőségi szociális ellátás megteremtése érdekében” c. projekthez kapcsolódóan projektmenedzsment feladatok ellátása

2011.

Balatonfüred Város Önkormányzata

KEOP-5.3.0/A. „Épületenergetikai fejlesztések a balatonfüredi általános iskolákban” c. projekthez kapcsolódóan projektmenedzsment feladatok ellátása

2010-2011.

Lajosmizse Város Önkormányzata

DAOP-2007-4.1.3.C.D. „Első Esély Program – Bölcsődei ellátás biztosítása Lajosmizse Városában” c. projekthez kapcsolódóan projektmenedzsment tevékenység ellátása – folyamatban

2010-2012.

Solt Város Önkormányzata

DAOP-2009-4.1.1/A. „A solti Vécsey téri orvosi rendelő bővítése, felújítása” c. projekthez kapcsolódóan projektmenedzsment feladatok ellátása – folyamatban

2010-2011.

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás

DAOP-4.1.3/A-09. „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése valamint Közösségi intézmények/terek fejlesztése” c. projekthez kapcsolódóan projektmenedzsment feladatok ellátása

2010-2011.

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

DAOP-5.1.1-2F-2009-0003. számú „Majsai úti lakótelep szociális rehabilitációja” című projekthez kapcsolódóan projektmenedzsment feladatok ellátása

2010-2011.

Kerekegyháza Város Önkormányzata

DAOP-2007-4.1.3/C.D. „Kerekegyerdő Bölcsőde – új bölcsőde építése a kerekegyházi Erdő utcában – projektmenedzsment szolgáltatás nyújtása folyamatban

2010-2011.

Tiszaalpári Faluvédő és Szépítő Egyesület

EMVA falumegújítás és –fejlesztés: projektmenedzsment szolgáltatás nyújtása

 

 

KÖZBESZERZÉS

 

2015.

Lovaslét Kft. Kiskunfélegyháza

„Nyeregszemle” – rendezvényszervezési feladatainak elvégzése, megbízási szerződés alapján tárgyú felhívásra közbeszerzési ajánlat összeállítása.

2014.

Parafa Kft.

Az NFA képzési alaprész decentralizált beruházási keretéből finanszírozandó, fejlesztésre irányuló beruházások támogatására” című pályázati kiírásra benyújtott pályázathoz kapcsolódó gépbeszerzés tárgyában szükséges közbeszerzés eljárás lefolytatása, szakértői feladatok ellátása

2014.

Ballószög Község Önkormányzata

Közbeszerzési eljárás lefolytatása, amelynek tárgya a ballószögi önkormányzati utak aszfaltozása

2014.

Ballószög Község Önkormányzata

A ballószögi Csillagszem Óvoda felújítása és bővítése  - közbeszerzés

2013 – 2015.

Törtel Község Önkormányzata

„Ivóvízminőség-javítás Törtelen”című, KEOP—1.3.0/2F/09-11-2012-0026. kódszámú projekt megvalósításának részét képező beszerzések és közbeszerzések lebonyolítása

2013 – 2014.

Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

 

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0020.

„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok megvalósítása Kiskunmajsán és kistérségében” c. pályázat

2012-2013.

Lajosmizséért Közalapítvány

„Külterületi földutak karbantartása, javítása célterületen” megnevezésű nyertes pályázathoz (76/2011. (VII.29.) VM rendelet keretében 1025741 számon benyújtott, 8310673796 azonosító számú pályázat) kapcsolódóan földútkarbantartó eszköz beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolítása

2012 – 2015.

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat

„Tiszaalpár Nagyközség szennyvízelvezetése és tisztítása a település vonzó természeti környezetének, felszíni és felszín alatti vizeinek megóvásáért”

KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069. FIDIC mérnöki feladatok ellátása, építés, üzemeltetői feladatok ellátása - közbeszerzés

2012.

 

Plasztik-Tranzit Kft.

 

GOP-1.3.1.-11/B-2012-00026 számú nyertes pályázat gépbeszerzéseinek, a hatályos Kbt. szerinti bonyolítói feladatainak ellátása

2012.

Lajosmizse Város Önkormányzata

„A Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése Lajosmizsén”

KEOP-4.9.0/11-2011-0072. (műszaki ellenőr, pm beszerzés) – közbeszerzés lebonyolítása

2012.

Lajosmizse Város Önkormányzata

„Köztemető-üzemeltetés” tárgyú nemzeti – szolgáltatási koncesszió tárgyú - közbeszerzési eljárás

2012.

Lajosmizse Város Önkormányzata

Települési szilárd hulladék gyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása tárgyban lefolytatandó 10 évre szóló szolgáltatási koncesszió beszerzése

2012.

Népfőiskola Alapítvány

 

EMVA 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet keretében támogatott projekt megvalósítása (Kölcsey-Ház felújítása a lakiteleki Népfőiskola részére) – közbeszerzés lebonyolítása.

2012.

Mio Conto Kft.

„Megváltozott munkaképességű emberek munkahelyeinek adaptációja a Konvergencia régiókban” - TÁMOP-1.1.1-11/1-2011-0010.

2011-2012

Jánoshalma Város Önkormányzata

DAOP-2009-1.1.1/G. „Komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségek üzleti infrastruktúra fejlesztése” – közbeszerzés lebonyolítása

2011-2012

Jánoshalma Város Önkormányzata

DAOP-2009-3.2.1/B „Közösségi közlekedés fejlesztése a komplex programmal kezelendő LHH kistérségekben” – közbeszerzés lebonyolítása

2011-2012

Jánoshalma Város Önkormányzata

DAOP-2009-3.1.2/B „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése a komplex programmal kezelendő LHH kistérségekben” – közbeszerzés lebonyolítása

2011-2012.

Lajosmizse Város Önkormányzata

„Lajosmizse Város települési szilárdhulladék begyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanításra irányuló közszolgáltatási szerződés.”- közbeszerzési eljárás bonyolítása

2011.

Bács-Kiskun Megyei Bíróság (Jótanácsadó Kft. alvállalkozójaként)

„A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés feltételeinek megteremtése” tárgyban TIOP-3.3.1/A -10/1-2010-0058, TIOP-3.3.1/A -10/1-2010-0059 kódszámú pályázatokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás lebonyolítása

2011.

Lajosmizse Város Önkormányzata

DAOP-2009-5.2.1/E. „Lajosmizse település folyékony/szilárd hulladéklerakó rekultivációja” – közbeszerzési eljárás lebonyolítása

2011.

Jánoshalma Város Önkormányzata

DAOP-2009-4.2.1/B. „Oktatásfejlesztés a komplex programmal kezelendő LHH kistérségekben” – közbeszerzés lebonyolítása

2011.

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás

DAOP-4.1.3/A. „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése a Kiskunhalasi kistérségben” – közbeszerzési tevékenység

2011.

Városföldi Agrárgazdaság Zrt.

27/2007. (IV:17.) FVM r. alapján, állattartó telepek korszerűsítése tárgyú, építési beruházásra irányuló közösségi értékhatár szerinti, közbeszerzési eljárás lefolytatása

 

 

 

 

Tanácsadás a fejlesztéspolitikát működtető intézményrendszer részére

 

Év

Ügyfél

A feladat leírása

2013.-2014.

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

„Bács-Kiskun 2020 területfejlesztési koncepció és program kidolgozása, koordinációs feladatok ellátása”

„Stratégiai program ás ágazati operatív programokhoz kapcsolódó részdokumentumok készítése”

2013. - 2015.

VÁTI Kft.

„Az Európai Bizottság számára benyújtandó, Magyarország és Románia határon átnyúló jogosult terület 2014–2020 programozási időszaki operatív programjának Ex-ante Értékelése és Stratégiai Környezeti Vizsgálata

2013. -2015.

VÁTI Kft.

„A 2014-2020-as időszakra vonatkozó HUSK Operatív Program kidolgozása a jogosultprogramozási terület kihívásaira, szükségleteire és lehetőségeire valamint a stratégiai iránymutatásokra vonatkozó elemzések alapján”

2013.

MAG- Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.

 

Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok)

A hazai klaszterfejlesztés során gyűjtött tapasztalatok alapján komplex elemzés készítése, elsősorban az Akkreditált Innovációs Klaszterek gazdasági teljesítményére, gazdasági mutatóira fókuszálva, együttműködésben a Klaszterfejlesztési Irodával

2012 – 2013.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

„Komplex szakértői feladatok a Norvég FM Népegészségügyi kezdeményezések terület és az EGT FM Veszélyeztetett Gyermekek és Fiatalok terület”- szakértői tevékenység

2011.

Nemzetgazdasági Minisztérium

Az Európai Unió kisvállalkozási intézkedéscsomagjának (Small Business Act) felülvizsgálatával kapcsolatos, annak legfontosabb prioritásai bemutató vitaindító tanulmány (discussion papper) elkészítése

2011.

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

„Progress esélyegyenlőségi projektek megvalósítása 2011-2012, a Nők és férfiak társadalmi egyenlősége a gyakorlatban képzés megvalósítása –  VS/2010/0805 Action B.”

1. A „Partszélről a fősodorba” c. kézikönyv átdolgozása, tekintettel a nemzeti fejlesztéspolitikai irányokra; továbbá az önkormányzatok, önkormányzati intézmények, regionális fejlesztési ügynökségek gyakorlati munkájában való alkalmazásra (esélyegyenlőségi tervek készítői, esélyegyenlőségi referensek, stb.).

2. „Egyensúly: értékek, érdekek és lehetőségek (Mit nyerhetünk a nők és férfiak társadalmi egyenlőségén?)”című képzési projekt megvalósítása.

(HBF Hungaricum Kft., a Hotel Panda Kft. és a Victum Bt. Konzorciuma)

 

 

 

 

Marketing, PR , Konferencia és Rendezvényszervezés

 

Év

Ügyfél

A feladat leírása

2013 -

Törtel Község Önkormányzata

„Ivóvízminőség-javítás Törtelen”című, KEOP—1.3.0/2F/09-11-2012-0026. kódszámú projekt nyilvánossági feladatainak ellátása

2013 – 2014.

Felső-Kiskunsági Gazdaságfejlesztő Alapítvány

„A Kiskunsági termelők helyi piacának kialakítása Kunadacson” KEOP-6.2.0/B/11-2011-0046

2013.

Jótanácsadó Kft.

 

”Munkahelyi képzés a Jótanácsadó Kft-nél” című, TÁMOP-2.1.3.A-12/1-2012-0606

2012 – 2013.

Lajosmizse Város Önkormányzata

DAOP-2009-5.2.1/E-09-2010-0005.

„Lajosmizse települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja” és

DAOP-2009-5.2.1/E-09-2010-0004.

„Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultivációja” -

nyilvánossági feladatok ellátása

2012 -

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat

KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 azonosító számú, „Tiszaalpár nagyközség szennyvízelvezetése és tisztítása a település vonzó természeti környezetének, felszíni és felszín alatti vizeinek megóvásáért” című projektjéhez tartozó nyilvánossági feladatok ellátása

2012.

Mio Conto Kft.

„Megváltozott munkaképességű emberek munkahelyeinek adaptációja a Konvergencia régiókban” - TÁMOP-1.1.1-11/1-2011-0010.

2012.

Lajosmizse Város Önkormányzata

KEOP-2011-4.9.0. „A Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése Lajosmizsén” – nyilvánossági feladatok ellátása

2012.

Törtel Község Önkormányzata

KEOP-7.1.0/11-2011-0030 azonosító számú, „Ivóvízminőség-javítás Törtelen”- nyilvánossági feladatok ellátása

2011-2012.

Jánoshalma Város Önkormányzata

DAOP-2009-1.1.1/G. „Komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségek üzleti infrastruktúra fejlesztése” – nyilvánossági feladatok ellátása

2011-2012.

Jánoshalma Város Önkormányzata

DAOP-2009-3.2.1/B „Közösségi közlekedés fejlesztése a komplex programmal kezelendő LHH kistérségekben” – nyilvánossági feladatok ellátása

2011-2012.

Jánoshalma Város Önkormányzata

DAOP-2009-4.2.1/B. „Oktatásfejlesztés a komplex programmal kezelendő LHH kistérségekben” – nyilvánossági feladatok ellátása

2011.

Balatonfüred Város Önkormányzata

TIOP-1.1.1. „Az egyenlő hozzáférést biztosító IKT infrastruktúra megteremtése négy, Balatonfüred Város Önkormányzata által fenntartott általános iskolában” c. projekttel kapcsolatosan nyilvánossági feladatok ellátása

2011.

Jánoshalma Város Önkormányzata

DAOP-2009-3.1.2/B „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése a komplex programmal kezelendő LHH kistérségekben” – nyilvánossági feladatok ellátása

2009-2011.

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás

KÖZOP-3.20/b-08 számú kiírás keretében beadott ”Soltvadkert (Selymes) – Pirtó – Kiskunhalas településeket összekötő közlekedésbiztonság kerékpárút” című projekt megvalósítása érdekében a projekt tájékoztatási és nyilvánossági feladatainak szervezése és lebonyolítása.

2011.

Tázlár Község Önkormányzata

„Közösségi terek fejlesztése és információs pontok kialakítása Tázláron a Művelődési Ház komplex megújításával” című projekt nyilvánossági, marketing feladatainak ellátása. (DAOP-4.1.3/B-2008-0008.)

 

Oktatás, képzés

 

Év

Ügyfél

A feladat leírása

 

 

 

2014.

Nemzeti Művelődési Intézet

Értékfeltárás a helyi közösségekben – 16 óra szakmai továbbképzés

2013.

 

Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete

„Tanyagondnokokkal a miNŐségért – képzési és munkavállalási lehetőségek édesanyáknak”

TÁMOP-1.4.3-10/2-2F-2011-0002

Fenti pályázati programban munkáltatói érzékenyítő képzésen előadás tartása: „NŐ az esély” címmel

2013.

Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete

„Álmom a CSALÁD - Tanyagondnokokkal a családokért a kecskeméti kistérség tanyagondnokos településein”

TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-00256

Fenti pályázati programban munkáltatói érzékenyítő szakmai tanácskozáson előadás tartása: „NŐ az esély” címmel.

2012 - 2013.

Jótanácsadó Kft.

”Munkahelyi képzés a Jótanácsadó Kft-nél”

TÁMOP-2.1.3.A-12/1-2012-0606

2011.

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Progress esélyegyenlőségi projektek megvalósítása 2011-2012, a Nők és férfiak társadalmi egyenlősége a gyakorlatban képzés megvalósítása

 

 

 

Utolsó frissítés ( 2016. szeptember 15. )