Tevékenységek PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Szerkesztő   
2007. március 26.
A HBF Hungaricum Kft. működésének kezdetén az európai uniós csatlakozást megelőző előcsatlakozási pályázatok (főként Sapard, Phare) elkészítésében végzett tanácsadási tevékenységet vállalkozások, önkormányzatok részére.
A HBF Hungaricum Kft. jelenleg - többek között – a Széchenyi 2020 illetve Szechenyi Plusz Operatív Programjai keretében meghirdetett pályázati felhívásokra benyújtandó projektek előkészítését és kidolgozását végzi, valamint a projekttulajdonosok részére projektmenedzsment szolgáltatást nyújt, képzési programokat szervez és képzéseket nyújt területfejlesztés, pályázatkészítés és projektmenedzsment területén, valamint megvalósíthatósági és egyéb előkészítő tanulmányokat készít vállalkozások, önkormányzatok, önkormányzati társulások és civil szervezetek részére.

 1. Oktatás, képzés (EU-intézmények, pályázati rendszer, terület-, vidék- és vállalkozásfejlesztési programok) Képzési programok, tananyagok kidolgozása, oktatások szervezése, előadások tartása, workshop-ok vezetése.
 2. Tanulmányok, elemzések, értékelések készítése Adatgyűjtés megvalósíthatósági tanulmányokhoz, helyzetfeltárásokhoz, üzleti tervekhez; tanulmányok (megvalósíthatósági tanulmányok, akcióterületi tervek stb.) teljes elkészítése. Alkalmazott társadalomtudományi kutatások, elemzések elvégzése, hatástanulmányok, programértékelések készítése. Költség-haszon elemzések készítése.
 3. Befektetések szakmai támogatása A régióba érkező befektetők részére a befektetések megalapozásához üzleti tanácsadás nyújtása, üzleti tervek előkészítésének végzése, piacelemzés, piackutatás.
 4. Projektelőkészítés és -kidolgozás Projektek kidolgozása az alábbi programokhoz kapcsolódóan:
  • a "Széchenyi 2020" 2014-20-as Operatív Programok kiírásai (GINOP, TOP, KEHOP, EFOP, IKOP, VEKOP, VP)
  • Új Széchenyi Terv Operatív Programjainak különböző intézkedései (GOP, ROP, KÖZOP, KEOP, TÁMOP, TIOP, ÁROP)
  • az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program különböző intézkedései
  • magyar központi és decentralizált költségvetési forrásból finanszírozott fejlesztési programok
 5. Bonyolítás, projektmenedzsment, közbeszerzés: A támogatásokból megvalósuló beszerzések esetén beszerzési eljárás bonyolítása, tanácsadás a benyújtandó jelentések és elszámolások összeállításban, és igény esetén műszaki ellenőrzés. Projektmegvalósítás koordinálása, projektek menedzsment és adminisztrációs feladatainak ellátása az alábbi programokhoz kapcsolódóan:
  • a "Széchenyi 2020" 2014-20-as Operatív Programok kiírásai (GINOP, TOP, KEHOP, EFOP, IKOP, VEKOP, VP)
  • Új Széchenyi Terv Operatív Programjainak különböző intézkedései (GOP, ROP, KÖZOP, KEOP, TÁMOP, TIOP, ÁROP)
  • az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program különböző intézkedései
  • magyar központi és decentralizált költségvetési forrásból finanszírozott fejlesztési programok
 6. Tanácsadás a fejlesztéspolitikát működtető intézményrendszer számára A pályázatokat bonyolító Irányító Hatóságok és/vagy közreműködő szervezetek működéséhez kapcsolódó tanácsadás, részvétel az egyes pályázati konstrukciók előkészítésében, pályázati tájékoztatók tartásában, eljárásrendek kialakításában, pályázatok értékelésében, monitoring tevékenység végzése, stb.
 7. Nyilvánosság, projektkommunikáció (PR, marketing, piackutatási tevékenység): A pályázatok előkészítése és megvalósítása során az előírt és ajánlott kommunikációs tevékenységek teljes körű ellátása, pl. kommunikációs terv készítése, arculati elemek készítése, táblák készítése, sajtófigyelés, sajtóelemezés készítése, sajtóközlemények készítése, projektrendezvények szervezése, piackutatás stb.
 
A HBF Hungaricum Kft. új szolgáltatáscsomagja:
 1. Pályázatfigyelés helyett (ami a szelekcióval járó munka és időszükséglet problémáját nem oldja meg) közös stratégiai gondolkodást, és ehhez kapcsolódó célzott feladatmegoldást kínálunk.
 2. Garanciák
  1. -számos referencia,
  2. -a felelősség mértékét meghatározó - a piaci szereplők átlagát meghaladó - törzstőke.
 3. Munkáink díjazása kockázatmegosztásra épül, a forrásszerzés költségeinek döntő részét sikerdíj teszi ki, melynek számítási alapja az elnyert támogatás.
 4. A tanácsadási feladat részeként a döntéshozó(k) részére nyújtunk személyre, szervezetre és projektre szabott egyedi tanácsadást. Ez biztosítja azt, hogy a kapott tájékoztatás nemcsak az általános, hanem egyedi kérdések megválaszolását is lehetővé teszi. A döntés-előkészítéshez szükséges háttéranyagokat, tájékoztatókat, előterjesztéseket igény szerint elkészítjük. A fejlesztési elképzelésekhez kötődően a kapcsolódó forráslehetőségeket rendszeresen jelezzük.


Utolsó frissítés ( 2024. február 05. )